Wie zijn wij

Feestcomité “De Keille” VZW heeft tot doel:

De sociale dimensie van de samenleving te koesteren. Dit zal gebeuren door een uitgebreid aanbod van vrijetijdsbesteding aan te bieden, in de vorm van activiteiten die zich op verschillende terreinen van de vrijetijdssfeer bevinden. Zo wil de vereniging mensen samenbrengen en de mogelijkheid creëren voor mensen om nieuwe sociale contacten te leggen en bestaande sociale contacten aan te halen. Op die manier wil de vereniging de verzuring in de samenleving trachten tegen te gaan en de sociale participatie en integratie versterken

 

Het werkgebied van feestcomité ”De Keille” omvat alle straten die gelegen zijn tussen vaartstraat, kordewagenstraat en nerenweg (met inbegrip van deze straten) in de deelgemeente Kalken.

De georganiseerde activiteiten hebben een open karakter. Dit betekent dat ook personen van buiten het werkgebied mogen deelnemen aan de activiteiten.


Bij elke activiteit wordt de deelnamedrempel zo laag mogelijk gehouden. Dit betekent dat de deelnameprijs gratis of zo laag mogelijk is. Met uitzondering van eventuele eetfestijnen.

Bestuur

Luc de Wulf

Voorzitter

 

Wesley De Meyer

Penningmeester

Mario Van Den Neste

Besuurslid

Sam Schack

Ondervoorzitter

 

Steven Bossuyt

Bestuurslid

 

Daisy Vermeerschen

Bestuurslid

Tim Versporten

Secretaris

 

 

Franky Vereecken

Bestuurslid

 

Ronny De Meyer

Secretaris

 

Kurt Troch

Bestuurslid

Medewerkers

Karen Van Den Berghe

Wendy De Vos

Myriam Scheire

Kristof Van Den Neste

Christine Buyle

Benny De Winne

Annick Trivier

Freddy Vermeerschen

Fabienne D'Hollander

Tanita De Dobbelaere

Marianne De Backer

Marc Van De Velde

Sarah Vervaet

Erevoorzitters

Dirk Clerick

Peter Van Damme